”Kun ilmasto lämpenee, katseet kohdistuvat pohjoiseen”

02.05.2018

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma 23.–24.5. Oulussa nostaa esille kaivosteollisuuden arktisen alueen kysymykset, automaation, vastuullisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet.

”Kuinka kaivosteollisuuden tulee varautua energiamurrokseen ja uusiutuvan energian kasvavaan tarpeeseen? Ne vaikuttavat muun muassa harvinaisten metallien ja mineraalien kysyntään, etenkin akkuteollisuudessa ja sähköautojen valmistuksessa”, kertoo Kaivosteollisuus ry:n ympäristöjaoston puheenjohtaja Anita Alajoutsijärvi.

Anita Ala-jousijarviAkkujen tarpeen arvioidaan moninkertaistuvan lähivuosien aikana, mikä tarkoittaa muun muassa litiumin ja koboltin kysynnän kasvua. Metallien kierrätysaste on tällä hetkellä vain muutaman prosentin luokkaa. Mahdollisuuksia nähdään muun muassa myös kaivosjätteiden uudelleenhyödyntämisessä, mikä edellyttää prosessien ja teknologian kehittymistä.   ”Akkuteknologian ympärillä on merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös Suomen toimijoille, mutta kotimainen malmien tuotanto ei kuitenkaan riitä vastaamaan kasvavaan tarpeeseen”, Alajoutsijärvi toteaa.

Ilmastonmuutos voi tuoda haasteita kaivostenkin toimintaan muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi, jolloin luonnollisesti myös kaivosten toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia.

”Kun ilmasto lämpenee, katseet kohdistuvat pohjoiseen eri aloilla. Kaivostoiminnassa kiinnostus jään alta vapautuvia malmivaroja kohtaan kasvaa, kun kuljetusreitit vapautuvat. Arktisen alueen arka luonto ja alueen perinteet ja kulttuuri on otettava huomioon ja löydettävä keinot toimia niin että elintilaa riittää kaikille”, Alajoutsijärvi sanoo. Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa pidettävän Kestävän kaivostoiminnan verkoston tilaisuuden teemana on Energiamurros ja luonnonvarojen kysyntä arktisilla alueilla. Se pidetään torstaina 24.3. kello 10.30 alkaen. Paneelikeskustelussa keskustelevat Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, Anglo Americanin projektipäällikkö Jukka Jokela, Paliskuntain yhdistysten toiminnanjohtaja Anne Ollila ja Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Vesa Luhta. Paneelin alustaa LKAB:n energia- ja ympäristöasioista vastaava johtaja Stefan Savonen.

AEF_Kittila

 

Ruotsin ja Suomen kaivosala hyötyisi lisääntyvästä yhteistyöstä

Mining 4.0 -seminaari pidetään torstaina 24.5. klo 12.30–14.30 yhteistyössä Business Swedenin kanssa. Seminaari hahmottelee kaivostoiminnan tulevaisuutta, jonka olennaisina tekijöinä nähdään digitaalisuus, sähköistäminen ja automaatio, mutta myös tärkeät vastuullisuuden kysymykset. Nykyistä useampi toiminto pystytään kaivoksissa toteuttamaan tulevaisuudessa robotisaation avulla. Digitaalisesti kertyvää tietoa analysoimalla ja hyödyntämällä lisätään toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuottavuutta.

”Energiatehokkuutta, tuottavuutta, turvallisuutta ja kontrolloitavuutta on kasvatettu Pohjoismaisissa kaivoksissa. Kerättävä tieto ohjaa ja tarvittaessa myös kauko-ohjaa toimintoja. Haasteita on silti vielä matkalla kohti digitaalisuuden täyttä hyödyntämistä. Aivan ensimmäinen edellytys sille on sähköistäminen ja toimivat tietoliikenneyhteydet. Verkon on toimittava maan alla, jotta koneet ja ohjelmistot pystyvät keskustelemaan keskenään”, sanoo Business Swedenin Senior Project Manager Elina Rantanen.

”Innovaatiotyötä, T&K -satsauksia sekä yhteistyötä lisäämällä rajojen yli, voitaisiin nopeuttaa uusien ratkaisujen syntymistä.”

Hän kannustaa suomalaisia kaivosalan toimijoita ja kehittäjiä nykyistä vahvempaan yhteistyöhön ruotsalaisten toimijoiden kanssa. Pienten valtioiden voimien ja osaamisen yhdistäminen toisi merkittäviä hyötyjä molemmille. Mining 4.0 -seminaari on mahdollisuus tutustua länsinaapurin kaivosalan toimijoihin ja projekteihin sekä verkostoitua.

”Kaivokset ovat omilla alueillaan merkittäviä työllistäjiä ja elinvoimaisuuden tuojia myös tulevaisuudessa. Ruotsissa on erinomaisia esimerkkejä automaation kehittämisestä kaivoksiin. Se on mahdollistanut elävien dynaamisten alueiden muodostumisen haastaviin pohjoisiin olosuhteisiin ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen. Ruotsin malli on huomattu myös maailmalla ja sitä viedään mm. Chileen ja Kazakstaniin. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi Serbiassa ja Kanadassa”, sanoo Rantanen.

Pohjoinen Teollisuus 23.–24.5. Ouluhallissa: Messut, seminaarit, Pohjoinen Teollisuus -kongressi, runsas ja monipuolinen ohjelma messualueella. Lisätietoja: pohjoinenteollisuus.fi

Takaisin