Tuoteryhmät

Selaa aakkosellista luetteloa

----------

Tuote- ja palveluryhmät

Automaatio

 1. Automaatio
 2. Kappaletavara-automaatio
 3. Kaukovalvonta
 4. Koneautomaatio
 5. Mittaus ja analysointi
 6. Pneumatiikka
 7. Prosessiautomaatio
 8. Rakennusautomaatio
 9. Robotiikka
 10. Teollisuuden sähkökomponentit
 11. Teollisuuden tietojärjestelmät
 12. Turvatekniikka
 13. Voimalaitosautomaatio

Energia

 1. Energia
 2. Energiansäästö
 3. Käyttö ja käytönvalvonta
 4. Siirto ja jakelu
 5. Tuotanto ja hankinta
 6. Voimalaitosten kunnossapito

Järjestöt ja media

 1. Ammattilehdet ja media
 2. Järjestöt

Kaivosteollisuuden laitteet ja palvelut

 1. Ajoneuvot
 2. Alihankinta ja sopimusvalmistus
 3. Kaivoksen vedenpoisto ja tuuletus
 4. Kaivosteollisuuden laitteet ja palvelut
 5. Koneet ja laitteet
 6. Kunnossapito
 7. Lastaus, kuljetus ja nosto
 8. Logistiikka
 9. Murskauslaitokset, murskaimet ja niihin liittyvät laitteet ja palvelut
 10. Palvelusopimukset
 11. Räjäytys, rikotus
 12. Tietojärjestelmät ja automatiikka
 13. Tunnelilouhinta
 14. Tutkimus ja koulutus
 15. Työkalut
 16. Urakointi
 17. Varaosat

Kumi- ja muovituotteet

 1. Kumi- ja muovituotteet
 2. Kumikomponentit
 3. Kumiletkut
 4. Kumimetalliyhdistelmät
 5. Kumimuottituotteet ja -muotit
 6. Kumipäällykset
 7. Kumisekoitukset
 8. Kumitukset
 9. Liimaukset
 10. Muovien koneistukset
 11. Muovit
 12. Työkalut, laitteet ja välineet

Kumppanuusratkaisut, kunnossapidon johtaminen ja tuottavuus

 1. Hanketehtävät
 2. Hankintajärjestelmät ja -mallit
 3. Henkilöstönvuokraus
 4. Kansainvälistymispalvelut
 5. Kumppanuus ja verkottuminen
 6. Kumppanuusratkaisut, kunnossapidon johtaminen ja tuottavuus
 7. Kunnossapidon konsultointipalvelut
 8. Palvelusopimukset
 9. Riskienhallinta
 10. Tiedonhallinta, tiedon ylläpito ja e-business
 11. Tuotannonohjaus
 12. Työturvallisuus
 13. Urakointisopimukset, esim. malmin irrotus ja kuljetus, tunnelilouhinta

Kunnonvalvonta ja tietojärjestelmät

 1. Analysointi- ja tietojärjestelmät
 2. Ennakoivat mittauslaitteet
 3. Etävalvonta ja diagnostiikka
 4. Infra-alan tuote- ja tietomallit
 5. Kunnonvalvonta ja tietojärjestelmät
 6. Langattomat kokonaisratkaisut
 7. Lämpökamerat
 8. Mittalaitteet ja -välineet
 9. Mittaus ja kuvaus
 10. Ohjelmistot ja ohjelmistotoimittajat
 11. Teollinen internet
 12. Tiedonkeruu-, hallinta- ja siirtojärjestelmät
 13. Tietoliikenne- ja verkkoratkaisut
 14. Tietoturvaratkaisut
 15. Värähtelytekniikka

Kunnossapitopalvelut

 1. Asennus ja urakointi
 2. Henkilöstövuokraus
 3. Huoltojärjestelmät
 4. Huoltosopimukset
 5. Kunnossapitopalvelut
 6. Modernisoinnit, perusparannukset
 7. Suunnittelu ja konsultointi
 8. Tarkastus-, testaus- ja kalibrointipalvelut
 9. Tuotantotehokkuuspalvelut
 10. Voiteluhuolto

Laitteet, varaosat, tarvikkeet

 1. Hydrauliikkalaitteet ja -tarvikkeet
 2. Laakerit
 3. Laitteet, varaosat, tarvikkeet
 4. Levyt, verkot, tangot
 5. LVI-laitteet ja tarvikkeet
 6. Pneumatiikan laitteet ja tarvikkeet
 7. Puhaltimet
 8. Pumput
 9. Putket, letkut, putkistotarvikkeet
 10. Suodattimet
 11. Säiliöt, tankit, siilot
 12. Tekniset harjat
 13. Tiivisteet
 14. Venttiilit
 15. Voimansiirto
 16. Voitelulaitteet, aineet ja -tarvikkeet

Logistiikka ja kuljetus

 1. Ajokalusto ja korjaus
 2. Hyllyt ja kuljettimet
 3. Kuljetus- ja logistiikkapalvelut
 4. Logistiikka ja kuljetus
 5. Logistiikkaketjun kehittäminen
 6. Raskaat työkoneet ja HTC-ajoneuvot
 7. Varaosat ja päällirakenteet
 8. Varastointipalvelut

Malmien rikastus- ja prosessiteollisuus

 1. Jauhatus ja vaahdotus
 2. Jätepumppaus ja vedenselkeytys
 3. Kulutusta kestävät materiaalit
 4. Kunnossapito
 5. Malmien rikastus- ja prosessiteollisuus
 6. Prosessi- ja rikastuslaitteet ja -tarvikkeet
 7. Prosessien ohjaus ja mallitus
 8. Rikastuskemikaalien hankinta ja käyttö
 9. Seulonta ja hienomurskaus
 10. Suodatus ja sakeutusmenetelmät
 11. Teollisuusmineraalien rikasteiden tuotanto, kuljetus ja käyttö
 12. Tietojärjestelmät ja laitteet

Malminetsintä

 1. Geologia
 2. Malminetsintä
 3. Menetelmät ja laitteet
 4. Metallimalmit
 5. Mineralogia
 6. Tutkimus ja kartoitus

Metalli- ja konepajatuotteet

 1. Alumiinirakenteet
 2. Alumiinituotteet
 3. CNC- työt
 4. Hionta ja kiillotus
 5. Hitsaus
 6. Kokoonpanotyöt
 7. Koneiden korjaukset
 8. Koneiden suunnittelu
 9. Koneistukset
 10. Konepajatyöt
 11. Kovametallituotteet
 12. Kuparituotteet
 13. Lasertekniikka
 14. Leikkaus
 15. Levytyöt
 16. Lämpökäsittelyt
 17. Maalaus ja pintakäsittely
 18. Metalli- ja konepajatuotteet
 19. Mittaaminen, tarkastus ja testaus
 20. Putkistot, säiliöt, painelaitteet
 21. Syvävedot ja painosorvaus
 22. Teräsrakenteet
 23. Terästen esikäsittelypalvelut
 24. Työkalut, laitteet ja välineet
 25. Valut ja takeet

Pintakäsittely ja korroosionesto

 1. Korroosionestomaalaus ja korroosionsuojaus
 2. Laitteet ja materiaalit
 3. Pintakäsittely ja korroosionesto
 4. Pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet
 5. Tekniikat ja menetelmät
 6. Tutkimus ja konsultointi

Rekrytointi ja koulutus

 1. Henkilöstövuokraus
 2. Oppilaitokset, koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, opetuspaikkakunnat
 3. Oppisopimuskoulutus
 4. Rekrytointi

Sähkö-, elektroniikka- ja mobiilituotteet

 1. Elektroniikan sopimusvalmistus
 2. Elektroniikkalaitteiden mekaaniset osat
 3. Johdotukset ja kokoonpanotyöt
 4. Komponenttiteknologiat
 5. Mobiilit päätelaitteet
 6. Ohjelmistot ja ohjelmistotoimittajat
 7. Paikannuslaitteet
 8. Sähkö-, elektroniikka- ja mobiilituotteet
 9. Sähköasennustyöt
 10. Tuotekehitys ja suunnittelu
 11. Työkalut, laitteet ja välineet

Tehdasympäristö ja ympäristötekniikka

 1. Aluevalaistus
 2. Energianhuolto
 3. Ilmansuojelu
 4. Jätehuolto
 5. Jätevedenkäsittely
 6. Koneet, laitteet ja menetelmät
 7. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
 8. Lajittelu ja kierrätys
 9. Logistiikka ylläpidossa
 10. Luvat ja tarkastustoiminta (kaivoslaki, ym. lait)
 11. Maamassojen vaihto
 12. Maaperän ja pohjavesien suojelu
 13. Maisemointi
 14. Melun ja tärinän torjunta
 15. Mittaus- ja säätötekniikka, ympäristöanalytiikka, automaattiset mittausratkaisut
 16. Ongelmajätehuolto
 17. Piha- ja liikennealueiden kunnossapito
 18. Putket, putkistot ja verkostot
 19. Siivous ja puhtaanapito
 20. Säteilysuojelu
 21. Tehdasympäristö ja ympäristötekniikka
 22. Valvonta- ja turvaratkaisut
 23. Vesiensuojelu
 24. Ympäristön hallinta
 25. Öljyntorjunta

Teolliset palvelut

 1. Energiatehokkuus
 2. ICT-ratkaisut
 3. Jätehuolto ja kierrätys
 4. Kaukovalvonta ja -ohjaus
 5. Kunnonvalvonta ja diagnostiikka
 6. Kunnossapito
 7. Laboratoriopalvelut
 8. Logistiikkapalvelut
 9. LVIS
 10. Rakentaminen ja urakointi
 11. Siivous ja puhtaanapito
 12. Suunnittelu ja konsultointi
 13. Teollinen muotoilu
 14. Teolliset palvelut
 15. Turvallisuuspalvelut
 16. Tutkimus- ja tuotekehitys
 17. Ympäristötekniikka

Teollisuusrakennukset

 1. Kiinteistökunnossapito
 2. Kiinteistönhallinta, tietojärjestelmät
 3. Koneet, tarvikkeet
 4. Rakennusautomaatio
 5. Rakentaminen
 6. Suunnittelu
 7. Talotekniikkaratkaisut + LVIS
 8. Teollisuusrakennukset
 9. Teollisuusrakennusten turvallisuus

Turvallisuus

 1. Luvat ja tarkastustoiminta
 2. Palo- ja pelastustoiminta
 3. Räjäytysturvallisuus
 4. Tietoturvallisuus
 5. Turvallisuus
 6. Turvallisuusjärjestelmät, standardit
 7. Turvavarusteet ja -välineet
 8. Työturvallisuus
 9. Työturvallisuuspalvelut

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

 1. Innovaatiot
 2. Kehityshankkeet
 3. Patentointi
 4. Rahoitus
 5. Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
 6. Tutkimus ja tuotekehitys

Työvälineet

 1. Hitsauskoneet ja -tarvikkeet
 2. Kalusteet
 3. Koneautomaatio
 4. Koneet ja laitteet
 5. Laitevuokraus
 6. Nostolaitteet ja -tarvikkeet
 7. Tasot, telineet, tikkaat
 8. Työkalut
 9. Työvaatteet ja suojavarusteet
 10. Työvälineet
 11. Valaisimet

Vesihuolto

 1. Analysointi
 2. Kemikaalit ja kemiallinen käsittely
 3. Mittaus- ja annostelulaitteet
 4. Puhdistustekniikka ja suodattimet
 5. Pumput ja pumppuasemat
 6. Putket, putkistot ja verkostot
 7. Säätö- ja ohjausjärjestelmät
 8. Vedenkäsittelylaitteet, venttiilit
 9. Vesihuolto

Yhdyskuntatekniikka ja liikenneväylien ylläpito

 1. Koneet, laitteet ja varusteet
 2. Liikenne- ja väylätekniikka
 3. Maa- ja vesirakentaminen
 4. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet
 5. Päällys- ja pintarakenteet
 6. Rakennustekniikka
 7. Riskien vähentäminen sisäisessä liikenteessä ja yhdyskuntatekniikassa
 8. Satamarakenteet, telakat
 9. Sillat, tukimuurit
 10. Yhdyskuntasuunnittelu
 11. Yhdyskuntatekniikka ja liikenneväylien ylläpito
 12. Ylläpito

Päämiehet