Messuilla esillä olevat tuotteet ja palvelut

Pohjoinen Teollisuus 2018 -suurtapahtumassa on mukana neljä kovaa teollisuuden messuteemaa: Kunnossapito, Kaivos, Sopimusvalmistus sekä Norrkama.

KUNNOSSAPITO
1. Kumppanuusratkaisut, kunnossapidon johtaminen ja tuottavuus
2. Kunnossapitopalvelut
3. Kunnonvalvonta ja tietojärjestelmät
4. Kunnossapidon työvälineet
5. Laitteet, varaosat, tarvikkeet
6. Kunnossapidon logistiikka
7. Pintakäsittely ja korroosionesto
8. Teollisuusrakennukset
9. Vesihuolto
10. Tehdasympäristö ja ympäristötekniikka
11. Yhdyskuntatekniikka ja liikenneväylien ylläpito
12. Energia
13. Turvallisuus
14. Siivous ja puhtaanapito
15. T & K & I, järjestöt, koulutus ja mediat

KAIVOS
1. Malminetsintä
2. Kaivosyhtiöt
3. Kaivosteollisuuden laitteet ja palvelut
4. Malmien rikastus- ja prosessiteollisuus
5. Työterveys ja -turvallisuus
6. Ympäristötekniikka
7. Rekrytointi ja koulutus
8. Rahoitus ja sijoittaminen

SOPIMUSVALMISTUS
1. Metalli- ja konepajatuotteet
2. Sähkö-, elektroniikka- ja mobiilituotteet
3. Kumi- ja muovituotteet
4. Teolliset palvelut
5. Järjestöt, koulutus ja mediat

NORRKAMA – Automaationäyttely
1. Prosessiautomaatio
2. Mittaus ja analysointi
3. Kappaletavara-automaatio
4. Voimalaitosautomaatio
5. Teollisuuden tietojärjestelmät
6. Teollisuuden sähkökomponentit
7. Kaukovalvonta
8. Turvatekniikka
9. Koneautomaatio
10. Pneumatiikka
11. Robotiikka
12. Rakennusautomaatio
13. Alihankintapalvelut
14. Tutkimus ja koulutus
15. Muut alan palvelut