17. toukokuuta 2018 16.50

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla

Digitalisaatio liittyy usein tiedon analytiikkaan, mutta digitalisaatio termiä käytetään monesti ilman selkeää määritelmää. Tämä voi johtaa organisaatioissa heikosti määriteltyihin projekteihin, mikäli niiden päällimmäiseksi tavoitteeksi asetetaan vain ja ainoastaan ”toiminnan digitalisaatio”.

Digitalisaatioon liittyy siirtyminen tekoälyohjattujen sähköisten laitteiden ja prosessien, järjestelmien, käyttö ja ohjaus sekä tiedon keräys, tallennus sekä hyödyntäminen yrityksen toiminnan ohjauksessa. Nykyisen etenevän digitalisaation haasteena on kerätyn ja kerättävän tiedon suuri määrä, sen kustannukset ja hyödyntämiseen tarvittavat toiminnan muutosprosessit.

Kerättyä tietoa tullaan jatkossa yhä enenevässä määrin muokkaamaan ja hyödyntämään liiketoimintamallien ja toiminnan sekä tuotantoprosessien kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan uusia tuloja ja lisäarvoa tuottavia mahdollisuuksia. Digitalisaatiossa liiketoiminnan ja prosessien ohjaus saadaan näin usein myös paikasta riippumattomaksi.

Kaivostoiminnassa ensimmäisiä digitalisaation käyttökohteita ovat kaivosvalvonta- ja eri valvontajärjestelmät kaukokeskustoimintojen avulla ja automaatio. Erilaisia antureita kehitetään tiedon keräämiseen ja toimintojen ohjaamiseen.

Voidaankin kysyä, milloin kaivostoiminnan digitalisaatio oikeastaan alkoi? Teollinen kaivostuotanto on aina ollut kyseisen ajan korkeaa teknologian hyödyntävää toimintaa. Näkemykseni mukaan tie etenevään digitalisaatioon kulkee nopeasti, koska tuottavuus on edelleen operatiivisen toiminnan suurin tavoite, jota digitalisaatio voi tuottaa kustannusten alentamisen ja työvoiman tuottavuuden lisääntymisen sekä automaation avulla.

Digitalisaatiossa on keskityttävä organisaatioiden muutoksen hallintaan ja tehokkuuden sekä taloudellisten voimavarojen tuottavuuden parantamiseen. Näin voidaan hallita paremmin alan syklisyyttä ja siten parantaa tuottavuutta syklien yli ja niiden välillä. Alan on kyettävä kohtaamaan johtamisen haasteet, joita muutos tuo väistämättä mukanaan. Tämä tulee tarjoamaan uusia tapoja luoda tuottavuutta, hallita alan muuttuvia haasteita ja luoda huippuosaamista. Se tuo mukanaan tuottavuuden optimointia kaikissa alan eri toiminnoissa ja luo hallittavuutta muutokseen ja toiminnan pullonkaulojen poistoon.

Lähitulevaisuudessa tulemme näkemään kaivosalan toimintaympäristön automatisointia ja tieto-omaisuuden digitalisointia datapohjaisen suunnittelun kaikilla tasoilla myös omaisuuden valvonnalle sekä sen pohjalla tehdylle päätöksenteolle. Tähän tulemme tarvitsemaan uusia digitalisaatiota tukevia teknisiä alustoja sekä tekoälypohjaista johtamista.

Tekoäly

On kuitenkin haasteellista ymmärtää, kuinka kauan muutos kestää ja mikä on kohtuullinen arvio sen kustannuksista. Kykenemmekö selkeästi näkemään sen vaikutukset kaivosalan liiketoimintakokonaisuuteen ja sen muutokseen?  Entä, minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa, liiketoiminta kulttuurin muutosten sisäistämiseksi uuden digitaalisen toimintamallin luomiseksi ja hyödyntämiseksi luonnontieteellisen osaamisen lisäksi?

Tämä on ratkaisevaa yritysten hengissä säilymisen osalta muuttuvassa maailmassa ja tulevassa toimita ympäristössä.

Digitalisaatio tulee muuttamaan yritysten toimintamalleja, jopa muokkaamaan yritysten ja hankkeiden kokoa siten, että korkeat alan sisäänpääsykustannukset ja erittäin vaativat monimutkaiset arvoketjut eivät enää suojaa alaa uusilta yrittäjiltä alan eri toimintatasoilla.

Pohjoismailla on erinomaiset edellytykset olla mukana tässä muutoksessa. Meillä Pohjoismaissa on lukuisia alan teknologiayhtiöitä ja laitetoimittajia, jotka ovat maailmanlaajuisia teknologiajohtajia. Nykyisin jokaiseen uuteen toimitukseen liittyykin usein tiedonkeruuta ja sen hyödyntämistä niin huollossa kuin eri yritysten toimintaprosesseissa parasta mahdollista teknologiaa hyödyntäen.

Timo LindborgTimo Lindborg
tekniikan tohtori, dosentti  

Timo Lindborg Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri ja filosofian kandidaatti geologiassa. Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja alkaen 5/2010. Dosentti Oulun yliopistossa, alana Kaivosteollisuuden liiketoimintaprosessit. Aikaisemmin Lindborg on toiminut muun muassa Endomines AB:n, Endomines Oy:n ja Kalvinit Oy:n toimitusjohtajana.

To 24.5. Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman ohjelmassa "Katsaus kaivos- ja metalliteollisuuden hankkeisiin", kuullaan mm. Timo Lindborgin puheenvuoro Hopeakaivos Sotkamossa. Tervetuloa!

 

 

 

Pohjoinen Teollisuus 2018 23.-24.5. Oulussa.
Paikalla alan parhaat ammattilaiset, tuotteet ja ratkaisut. Ohjelmassa yli 100 puheenvuoroa, seminaareja sekä kongressi. Kuljetus- ja logistiikka -alueella isot koneet ja kova meno. Mukana myös Pohjoinen Teollisuus Kongressi sekä Teollisuuden Tekijöiden ammattimestaruuskilpailut.

Tervetuloa!

Katso ohjelma »
Lataa pääsylippu »
Pohjoinen Teollisuus -kongressi »


POHJOINEN TEOLLISUUS BLOGIN JULKAISUT:

Tietojärjestelmän testaus on muutoksen onnistumisen avain
Aino-Maija Vaskelainen, järjestelmäkonsultti, Qentinel Oy / 21.5.2018

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla
Timo Lindborg, tekniikan tohtori, dosentti, Sotkamo Silver AB / 17.5.2018

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien
Jarmo Tauriainen, Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy / 14.5.2018

Bioliuotus sähköistää liikennettä kestävällä tavalla
Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy / 12.5.2018

A call for Incresed Finnish-Swedish Cooperation for Future Success
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018 

Pohjoismainen kaivosala tarvitsee tiiviimpää yhteistyötä
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018

Pohjoinen teollisuus on miljardien eurojen investointien arvoinen
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy / 2.5.2018

Juna ja auto pelaavat hyvin yhteen pohjoisen logistiikassa
Kimmo Kadenius, myyntipäällikkö, VR Transpoint / 26.4.2018

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima / 19.4.2018 

Työturvallisuuden johtaminen on kannattavaa
Olli Airaksinen, Project Lead, Pohjois-Suomen Turvapuisto / 4.4.2018

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille
Kari Malkamäki, suurhankevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja / 20.3. 2018

Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa
Marko Lehtosaari, kunnossapidon laatuvastaava, Liikennevirasto / 8.3.2018

Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä
Mika Saavalainen, asiantuntija, Helen Oy / 03.02.2018

Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Ramentor Oy / 20.11.2017

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana
Jaakko Hietavirta, tiimipäällikkö, Maintpartner / 09.10.2017

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?
Mika Immonen, projektipäällikkö, Efora Oy / 06.10.2017

Hukka pois data-analytiikalla
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 04.09.2017

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta
Lassi Santala, tekninen johtaja, Koskisen Oy / 09.08.2017

Ydinvoima-alan huolella varjelema salaisuus
Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima Oy / 23.5.2016

Kun logistiikka ratkaisee
Tero Kosonen, rautatielogistiikan tuotantojohtaja VR Transpoint / 13.5.2016

3D-tulostus on teollisuuden kehittämisen mahdollisuus
Jukka Tuomi, Kirjoittaja on Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry:n puheenjohtaja ja Aalto Yliopiston tutkimuspäällikkö. Hän on tehnyt töitä 3D-tulostuksen parissa neljännesvuosisadan.

Meidän on itse pidettävä huolta siitä, että sähköä riittää
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy / 25.4.2016

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä
Mikko Korteniemi, Kittilän kaivoksen johtaja, Agnico Eagle / 5.4.2016

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 24.3.2016

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enso Veitsiluoto sekä puheenjohtaja, Lapin kauppakamari / 10.3.2016