20. marraskuuta 2017 12.30

Timo Lehtinen: Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan

Teollisuuden kunnossapidolla tavoitellaan useimmiten käyttövarmuutta – sitä, että koneet ja laitteet toimivat mahdollisimman hyvin ja luotettavasti silloin kun niitä tarvitaan.

Käyttövarmuus on tarpeellinen, mutta suhteellisen kapea ja yksipuolinen käsite. Teknologiayrityksen kunnossapidon kohteena on monesti monimutkainen prosessi, jonka yhteydet yrityksen liiketoimintaan, asiakaskokemukseen ja menestykseen ovat suorat ja kiistattomat.

Niissä yrityksissä, joissa riskit ovat suuret, myös kunnossapito nähdään perusteltuna investointina varmistamassa toimintakykyä ja tehokkuutta. Esimerkiksi lentokoneessa tai ydinvoimalassa käyttövarmuus määritellään luotettavuutta painottaen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin myös kunnossapidosta tulee aidosti ennakoivaa. Niissä riskiskenaariot vältetään jo etukäteen luotettavilla prosesseilla ja toimintamalleilla. Kunnossapidon menetelmiä myös kehitetään systemaattisesti ja jatkuvasti.

Puhutaan käyttöomaisuuden riskien hallinnasta, joka kattaa elinkaaren eri vaiheet. Käyttövarmuus on yksi osa tässä laajassa kokonaisuudessa. Tavoitteena on taata prosessien ja toimintamallien luotettavuus – oli kyseessä sitten maailmanlaajuisesti toimiva yritys, perusteollisuuden alihankkija, traktori tai kuuraketti.

Vaihtoehdot näkyviksi ennen kuin ne toteutuvat

Samat menetelmät, jotka ovat käytössä korkeiden riskien kohteissa, soveltuvat käyttöön myös perusteollisuudessa. Arvioitujen riskien perusteella oikein ajoitetulla ja mitoitetulla kunnossapidolla voi säästää merkittävästi jo keskisuuressa yrityksessä.

Käyttöomaisuuden riskien hallinnassa olennaista on tunnistaa laajasti yrityksen kriittiset toiminnot ja olennaiset syy–seuraussuhteiden ketjut. Tämä pätee niin tuotannossa kuin tuotteiden suunnittelussa.

Käyttöomaisuuden riskien hallinta alkaa skenaarioanalyysistä, joka tekee näkyväksi eri vaihtoehdot ennen kuin ne toteutuvat. Prosessien suunnittelussa pidetään huoli, että olennainen tieto saadaan käyttöön riittävän varhain ja että toimintamallit varmistavat onnistumisen. Kehittynyt analytiikka ja teollinen internet ovat tärkeitä työkaluja silloin, kun taustalla on kokonaisvaltainen suunnitelma ja systemaattiset toimintamallit tiedon hyödyntämiseksi.

Reaktiivinen toiminta on edelleen valitettavan tyypillistä suomalaisten teknologiayritysten kunnossapidossa. Jos ennakoimattomuus kunnossapidossa hyväksytään, samalla hyväksytään riskit ja myös reaktiivisesta toiminnasta koituvat kustannukset.

On esimerkkejä, joissa käyttöomaisuuden riskien hallinnalla on saavutettu jopa kymmenien miljoonien eurojen säästöpotentiaali. Toimenpiteistä riippuen, työn tulokset näkyvät suoraan viivan alla, puhumattakaan tärkeimmästä – asiakaslupauksista. Lupausten antamiseen ja pitämiseen tarvitaan tietoa ja varmuutta.

Riskien hallinta osaksi organisaatioita

Teknologia-alalla vaatimukset kehittyvät, ja aiempaa parempi riskien hallinta on selkeä suuntaus. Sen toteuttaminen on kuitenkin perusteollisuudessa vielä yksittäisten päätösten varassa. Jokainen johtaja puhuu luotettavuudesta. Riskien toteutumisen uhka ja ehkä myös sen mahdolliset kustannukset tiedostetaan. Silti organisaatioiden tasolla systemaattisia toiminnan kehittämisen menetelmiä hyödynnetään vielä huonosti, vaikka valmiita työkaluja ja hyviä esimerkkejä jo löytyykin runsaasti.

Pitkäjänteisen käyttöomaisuuden riskien hallinnan mahdollisuudet ovat suuret. Kokonaisvaltaisella näkemyksellä kunnossapitoon ja jatkuvalla systemaattisella kehittämisellä saadaan aikaan parempia tuotteita ja palveluita, tyytyväisempiä asiakkaita ja toimivampia organisaatioita. Parhaimmillaan se voi olla jopa suomalainen vientituote. Eikö vietäisi jo kunnossapito uudelle tasolle koko Suomessa?

Timo Lehtinen
toimitusjohtaja
Ramentor Oy

Kirjoittaja on kunnossapitoyhdistys Promaintin käyttövarmuustoimikunnan puheenjohtaja.

Asiantuntija- ja ohjelmistoyritys Ramentor Oy on käyttövarmuuden suunnittelun menetelmien ja työkalujen asiantuntija ja kumppani erikokoisille teknologiateollisuuden yrityksille. Lisätietoja: http://www.ramentor.com/etusivu/

Pohjoinen Teollisuus 2018 -tapahtuman ohjelmissa kunnossapito on yksi teemoista.

Tutustu Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaan »

 


POHJOINEN TEOLLISUUS BLOGIN JULKAISUT:

Tietojärjestelmän testaus on muutoksen onnistumisen avain
Aino-Maija Vaskelainen, järjestelmäkonsultti, Qentinel Oy / 21.5.2018

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla
Timo Lindborg, tekniikan tohtori, dosentti, Sotkamo Silver AB / 17.5.2018

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien
Jarmo Tauriainen, Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy / 14.5.2018

Bioliuotus sähköistää liikennettä kestävällä tavalla
Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy / 12.5.2018

A call for Incresed Finnish-Swedish Cooperation for Future Success
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018 

Pohjoismainen kaivosala tarvitsee tiiviimpää yhteistyötä
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018

Pohjoinen teollisuus on miljardien eurojen investointien arvoinen
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy / 2.5.2018

Juna ja auto pelaavat hyvin yhteen pohjoisen logistiikassa
Kimmo Kadenius, myyntipäällikkö, VR Transpoint / 26.4.2018

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima / 19.4.2018 

Työturvallisuuden johtaminen on kannattavaa
Olli Airaksinen, Project Lead, Pohjois-Suomen Turvapuisto / 4.4.2018

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille
Kari Malkamäki, suurhankevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja / 20.3. 2018

Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa
Marko Lehtosaari, kunnossapidon laatuvastaava, Liikennevirasto / 8.3.2018

Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä
Mika Saavalainen, asiantuntija, Helen Oy / 03.02.2018

Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Ramentor Oy / 20.11.2017

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana
Jaakko Hietavirta, tiimipäällikkö, Maintpartner / 09.10.2017

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?
Mika Immonen, projektipäällikkö, Efora Oy / 06.10.2017

Hukka pois data-analytiikalla
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 04.09.2017

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta
Lassi Santala, tekninen johtaja, Koskisen Oy / 09.08.2017

Ydinvoima-alan huolella varjelema salaisuus
Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima Oy / 23.5.2016

Kun logistiikka ratkaisee
Tero Kosonen, rautatielogistiikan tuotantojohtaja VR Transpoint / 13.5.2016

3D-tulostus on teollisuuden kehittämisen mahdollisuus
Jukka Tuomi, Kirjoittaja on Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry:n puheenjohtaja ja Aalto Yliopiston tutkimuspäällikkö. Hän on tehnyt töitä 3D-tulostuksen parissa neljännesvuosisadan.

Meidän on itse pidettävä huolta siitä, että sähköä riittää
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy / 25.4.2016

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä
Mikko Korteniemi, Kittilän kaivoksen johtaja, Agnico Eagle / 5.4.2016

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 24.3.2016

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enso Veitsiluoto sekä puheenjohtaja, Lapin kauppakamari / 10.3.2016