14. toukokuuta 2018 7.05

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien

Täyteen myydyssä Ouluhallissa puhutaan toukokuussa pohjoisen teollisuuden teemoista ja verkostoidutaan teollisuusalan yritysten, asiakkaiden ja asiantuntijoiden kesken. Uskon, että kävijöitä tulee paljon. Vire niin taloudessa, yrityksissä kuin pohjoisella alueella on nyt hyvä.

Expomark on kehittänyt Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaa erityisesti asiakkaiden toivomuksista ja tarpeista lähtien. Perustavat tarpeet ovat samat kuin liki kolme vuosikymmentä sitten. Messut tarjoavat mahdollisuuden kohdata nykyisiä ja tulevia asiakkaita yhteisten asioiden ja ajankohtaisen tiedon äärellä. Kyse ei ole vain tuotteista, vaikka lanseerauksille messut ovatkin erinomainen paikka. Messutapahtuma on paljon enemmän.

Näytteilleasettajien joukko on kasvanut yli 20-kertaiseksi

Pohjoisella alueella toimivilla yrityksillä on ollut jo varhain näkemys yhteistyön suuresta merkityksestä liiketoiminnalle ja alueen menestykselle. Yhteinen tapahtuma on erinomainen keino kumppanuuksien ja yhteistyön pohjan rakentamiseen ja kehittämiseen.

Vuonna 1990 Kunnossapitomessujen nimellä aloittaneessa tapahtumassa oli näytteilleasettajina 14 yhteistyössä toimivaa yritystä. Pohjolan Kumi, joka nykyään on osa Etraa, kutsui sinne tavarantoimittajansa ja asiakkaansa tapaamaan toisiaan ja tutustumaan tuotteisiin.

Onnistunut tapahtuma päätettiin järjestää uudestaan kaksi vuotta myöhemmin. Sinne halusi mukaan myös samaa asiakaskuntaa palvelevia ulkopuolisia yrityksiä. Näytteilleasettajien määrä tuplaantui. Vuonna 1994 näytteilleasettajia oli jo liki 40.

Tapahtuma kasvoi ja käännyimme toimialan tuntevan Expomarkin puoleen. Kasvavien messujen järjestäminen oman työn ohella alkoi olla jo vaativaa. Vuonna 1996 Kunnossapitomessuilla oli runsaat 150 näytteilleasettajaa ja kävijämäärä kirjattiin tuhansissa. Suunta oli selvä. Tänä vuonna näytteilleasettajia on yli 300.

Aivan viime vuosina tapahtumien merkitys teollisuusyrityksille on kasvanut hienoisen laaksovaiheen jälkeen. Näyttää, että tapahtumilla on vankka roolinsa tulevaisuudessakin. Digiajan yhteyksien ja tiedonkulun kehittyminen ei ole ainakaan kunnossapitoalalla riittänyt korvaamaan olennaista kumppanuuden tekijää, kanssakäymistä kasvokkain. Myös tapahtuman tasokasta ja asiantuntevaa ohjelmaa halutaan tulla kuulemaan henkilökohtaisesti ja samalla lujittamaan sekä solmimaan yhteistyötä pohjoisen alueen toimijoiden kesken.

 Pohjois-Suomen teollisuusyritysten verkostoitumisen paikka

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma on toimiva ja kiinnostava kokonaisuus, joka palvelee hyvin kohderyhmiään. Se on pohjoisen alueen ainoa suuri teollisuustapahtuma ja monelle pohjoisen alueen yritykselle erittäin tärkeä markkinoinnin keino. Pohjoiseen Teollisuuteen tullaan kauempaakin, kuten Ruotsista ja Venäjältä. Siellä luodaan kontakteja tulevaisuutta ajatellen. Paikalla ovat myös yritykset, jotka vastaavat alueella tehtävistä tai suunniteltavista suurista investoinneista.

Toisaalta oman alueen tapahtumaan tuleminen on mahdollista myös heille, jotka eivät voi olla työstään poissa pitkiä aikoja. Se, että uutuuksiin tutustumaan ja alan ajankohtaisiin kysymyksiin perehtymään pääsevät myös työntekijätason edustajat, on yritysten etu. Monesti heillä on hyvä näkemys vaikkapa työkalujen ja laitteiden ominaisuuksista ja hyödyistä. Sitä kannattaa kuunnella hankintoja tehtäessä.

Tapahtumajärjestäjä, johon voi luottaa

Etra on valtakunnallinen yhtiö, jonka taustat täällä Pohjois-Suomessa ovat 1940-luvulla. Alueen asiakaskunta on meille jo tuttu, mutta aina aika ajoin tapaamme messuilla myös uusia asiakkaita ja saamme tietoa alueen teollisuuden tilasta. Äärimmäisen tärkeää messuilla on olemassa olevien asiakkaiden ja kumppaneiden tapaaminen ja heidän kanssaan keskustelu. Messutapahtumassa tämä on mahdollista tehokkaalla tavalla ja alan toimijoita kiinnostavassa ympäristössä. 

Itse olen ollut paikalla Pohjoisessa Teollisuudessa aina, myös tänä vuonna. Yhteistyö Expomarkin kanssa on edelleen tiivistä ja toimivaa. Expomarkin ammattitaito ja kokemus tapahtumien järjestämisessä näkyy kaikessa mitä he tekevät. Toimialan tuntemus ja hyvät verkostot ympäri Suomen ovat edellytys teollisuustapahtuman järjestämiselle. Se kuuluu Expomarkin vahvuuksiin. Meille kumppaneille on valtava hyöty, kun voimme luottaa että asiat toimivat.

Pohjoinen Teollisuus on Expomarkin järjestämänä erittäin hyvissä käsissä. Odotamme toukokuun 23.–24. tapahtumapäiviä positiivisin mielin.

Jarmo Tauriainen
Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy
Yksi Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman perustajista

Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa Jarmo Tauriainen

 


POHJOINEN TEOLLISUUS BLOGIN JULKAISUT:

Tietojärjestelmän testaus on muutoksen onnistumisen avain
Aino-Maija Vaskelainen, järjestelmäkonsultti, Qentinel Oy / 21.5.2018

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla
Timo Lindborg, tekniikan tohtori, dosentti, Sotkamo Silver AB / 17.5.2018

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien
Jarmo Tauriainen, Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy / 14.5.2018

Bioliuotus sähköistää liikennettä kestävällä tavalla
Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy / 12.5.2018

A call for Incresed Finnish-Swedish Cooperation for Future Success
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018 

Pohjoismainen kaivosala tarvitsee tiiviimpää yhteistyötä
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018

Pohjoinen teollisuus on miljardien eurojen investointien arvoinen
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy / 2.5.2018

Juna ja auto pelaavat hyvin yhteen pohjoisen logistiikassa
Kimmo Kadenius, myyntipäällikkö, VR Transpoint / 26.4.2018

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima / 19.4.2018 

Työturvallisuuden johtaminen on kannattavaa
Olli Airaksinen, Project Lead, Pohjois-Suomen Turvapuisto / 4.4.2018

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille
Kari Malkamäki, suurhankevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja / 20.3. 2018

Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa
Marko Lehtosaari, kunnossapidon laatuvastaava, Liikennevirasto / 8.3.2018

Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä
Mika Saavalainen, asiantuntija, Helen Oy / 03.02.2018

Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Ramentor Oy / 20.11.2017

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana
Jaakko Hietavirta, tiimipäällikkö, Maintpartner / 09.10.2017

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?
Mika Immonen, projektipäällikkö, Efora Oy / 06.10.2017

Hukka pois data-analytiikalla
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 04.09.2017

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta
Lassi Santala, tekninen johtaja, Koskisen Oy / 09.08.2017

Ydinvoima-alan huolella varjelema salaisuus
Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima Oy / 23.5.2016

Kun logistiikka ratkaisee
Tero Kosonen, rautatielogistiikan tuotantojohtaja VR Transpoint / 13.5.2016

3D-tulostus on teollisuuden kehittämisen mahdollisuus
Jukka Tuomi, Kirjoittaja on Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry:n puheenjohtaja ja Aalto Yliopiston tutkimuspäällikkö. Hän on tehnyt töitä 3D-tulostuksen parissa neljännesvuosisadan.

Meidän on itse pidettävä huolta siitä, että sähköä riittää
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy / 25.4.2016

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä
Mikko Korteniemi, Kittilän kaivoksen johtaja, Agnico Eagle / 5.4.2016

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 24.3.2016

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enso Veitsiluoto sekä puheenjohtaja, Lapin kauppakamari / 10.3.2016