10. maaliskuuta 2016 13.45

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla

Teollisuus menestyy siellä, missä sen elinehdot ja mahdollisuudet ovat kunnossa. Tämä tarkoittaa raaka-aineiden, energian ja osaavan henkilöstön saatavuutta sekä toimintaa tukevaa infrastruktuuria, päätöksentekoa ja tahtotilaa.

Pohjoinen sijainti on tietyille teollisille toimijoille hyödyllinen. Metsä-, kaivos- ja terästeollisuus on Suomen pohjoisosissa vahvaa. On toki ymmärrettävää, että metsäteollisuus asettuu sinne missä on metsää ja kaivokset sinne mistä kaivannaisia löytyy. Historian saatossa näille alueille on kehittynyt merkittävää osaamista, joka on voimavara koko Suomelle.

Itselleni tuttu Meri-Lapin alue tuottaa Suomen viennistä kahdeksan prosenttia. Teollisuus on luonteeltaan sellaista, että valtaosa tuloista jää alueelle. Raaka-aine, energia, laite- ja palvelutoimittajat ovat pitkälti paikallisia. Pohjoinen teollisuus palvelee tasokkaasti asiakkaitamme eri puolilla maailmaa ja tuo Suomeen hyvinvointia.

Metsäteollisuus on taas palaamassa suomalaisten mielissä siihen vahvaan rooliin, joka sillä on historiallisesti ollut. Vaikka paperin tuotantomäärät edelleen alenevat, investoinnit ja kehittäminen ovat päässeet vauhtiin muilla metsäteollisuuden aloilla. Esimerkkejä tästä ovat mm. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan rakentaminen, Stora Enson Varkauden tehtaan muuttaminen kartonkituotantoon ja Kemijärvellä sijaitsevan Keitele Groupin sahan käynnistyminen. Metsäteollisuus on tulevaisuuden ala Suomessa – se on myös tulevan biotalouden selkäranka.

Vastaavanlaista nostetta kaivataan myös muilla teollisuuden aloilla. Suhdanteista huolimatta suomalainen teollisuus ei ole katoamassa, päinvastoin. Sitä tarvitaan ja sillä on kaikki mahdollisuudet menestyä.

Energia ja logistiikka kilpailukyvyn tekijöinä

Tehokas logistiikka on toiminnan edellytys kaikille pohjoisen yrityksille, niin kuljetusintensiivisille teräs-, metsä- ja kaivosteollisuudelle kuin matkailulle.

On huolehdittava hyväkuntoisesta ja turvallisesta tieverkostosta ja sen talvikunnossapidosta. Rautateillä tarvitsemme todellista kilpailuttamista ja vientisatamissa vakuuden luotettavasta toiminnasta ilman työmarkkinahäiriöitä. Lentoasemat on pidettävä liikennöityinä siellä, missä kansainväliset yritykset tai matkailu toimii.

Pohjoisen teollisuus ja logistiikka on energiaintensiivistä. Energia on meille merkittävä kilpailutekijä, jonka saatavuutta ja hintakehitystä on ajateltava pitkäjänteisesti. Suomalainen energiaverotus on teollisuutta ajatellen epäonnistunut. Tälläkin hetkellä annamme verotuksella kilpailijamaillemme tasoitusta energiakustannuksissa, esimerkiksi Ruotsiin verrattuna ero on merkittävä.

Energiapäätöksissä tulee pyrkiä kansalliseen energiaomavaraisuuteen. Ydinvoimahankkeiden loppuunvieminen ja turpeen käytön kehittäminen ovat pohjoisen teollisuuden kannalta edelleen avainroolissa. Bioenergian, tuulivoiman, aurinkoenergian ja nesteytetyn maakaasun järkevien käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen ovat luonnollisesti myös tärkeitä energiakysymyksiä. Kuinka nämä energiamuodot saadaan tukemaan myös teollisuuden tarpeita?

Yhteistyö, tahtotila ja ilmapiiri vievät eteenpäin

Aiomme pysyä huipulla. Teollisuutta on kehitettävä jatkuvasti, jotta se vastaa muuttuviin tarpeisiin ja toimii tehokkaasti. Yritysten tahto kehittämiseen ei riitä, vaan taustalla on oltava poliittinen tuki, joka mahdollistaa esimerkiksi tarpeellisen koulutuksen ja tutkimuksen. Veropolitiikalla ja lupa-asioihin liittyvillä käytännöillä joko mahdollistetaan tai jarrutetaan teollisuuden toimintaa.

Palaamme kysymykseen tahtotilasta, ilmapiiristä sekä teollisuus- ja yrittäjämyönteisestä asenteesta. Niitä tarvitaan nyt niin kansan keskuudessa kuin kaikessa päätöksenteossa.Juha Mäkimattila Stora Enso Pohjoinen Teollisuus

Pohjoisessa teollisuudessa tehdään hyvää yhteistyötä ja haetaan synergiaetuja eri toimijoiden kesken. Keskustelemme toimialasta riippumatta niin johtamisesta kuin teknologioistakin. Yhteistyöllä on saatu aikaan toimivia ratkaisuja muun muassa logistiikan ja kunnossapidon alueilla.

Pohjoinen Teollisuus -messut on Pohjois-Suomen ainoa teollisuuden alan messutapahtuma. Se on hyvä kohtaamispaikka yrityksille ja ihmisille. Yrityksille se on mahdollisuus esitellä toimintaansa, asiakkaat voivat löytää paljon uutta tietoa ja ratkaisuja. Messutapahtuma viestii, että pohjoisessa on kasvualustaa menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

 

Juha Mäkimattila  

Kirjoittaja on Lapin kauppakamarin puheenjohtaja ja maailman pohjoisimman paperitehtaan, Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden, johtaja.  

Pohjoinen teollisuus -messut pidetään Ouluhallissa 25.-26.5.2016  

 


POHJOINEN TEOLLISUUS BLOGIN JULKAISUT:

Tietojärjestelmän testaus on muutoksen onnistumisen avain
Aino-Maija Vaskelainen, järjestelmäkonsultti, Qentinel Oy / 21.5.2018

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla
Timo Lindborg, tekniikan tohtori, dosentti, Sotkamo Silver AB / 17.5.2018

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien
Jarmo Tauriainen, Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy / 14.5.2018

Bioliuotus sähköistää liikennettä kestävällä tavalla
Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy / 12.5.2018

A call for Incresed Finnish-Swedish Cooperation for Future Success
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018 

Pohjoismainen kaivosala tarvitsee tiiviimpää yhteistyötä
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018

Pohjoinen teollisuus on miljardien eurojen investointien arvoinen
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy / 2.5.2018

Juna ja auto pelaavat hyvin yhteen pohjoisen logistiikassa
Kimmo Kadenius, myyntipäällikkö, VR Transpoint / 26.4.2018

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima / 19.4.2018 

Työturvallisuuden johtaminen on kannattavaa
Olli Airaksinen, Project Lead, Pohjois-Suomen Turvapuisto / 4.4.2018

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille
Kari Malkamäki, suurhankevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja / 20.3. 2018

Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa
Marko Lehtosaari, kunnossapidon laatuvastaava, Liikennevirasto / 8.3.2018

Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä
Mika Saavalainen, asiantuntija, Helen Oy / 03.02.2018

Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Ramentor Oy / 20.11.2017

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana
Jaakko Hietavirta, tiimipäällikkö, Maintpartner / 09.10.2017

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?
Mika Immonen, projektipäällikkö, Efora Oy / 06.10.2017

Hukka pois data-analytiikalla
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 04.09.2017

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta
Lassi Santala, tekninen johtaja, Koskisen Oy / 09.08.2017

Ydinvoima-alan huolella varjelema salaisuus
Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima Oy / 23.5.2016

Kun logistiikka ratkaisee
Tero Kosonen, rautatielogistiikan tuotantojohtaja VR Transpoint / 13.5.2016

3D-tulostus on teollisuuden kehittämisen mahdollisuus
Jukka Tuomi, Kirjoittaja on Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry:n puheenjohtaja ja Aalto Yliopiston tutkimuspäällikkö. Hän on tehnyt töitä 3D-tulostuksen parissa neljännesvuosisadan.

Meidän on itse pidettävä huolta siitä, että sähköä riittää
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy / 25.4.2016

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä
Mikko Korteniemi, Kittilän kaivoksen johtaja, Agnico Eagle / 5.4.2016

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 24.3.2016

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enso Veitsiluoto sekä puheenjohtaja, Lapin kauppakamari / 10.3.2016