24. maaliskuuta 2016 14.30

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista

Yritysten datan hyödyntäminen ja teollisuuden palvelullistuminen kehittyvät käsi kädessä. Teollisuuden palvelut ovat laajentaneet ja tulevat jatkossa laajentamaan toimintaa.

Tieto on teollisen palvelun tarjoamisen ytimessä. Se auttaa ajoittamaan, kohdentamaan ja muotoilemaan palvelun mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi sekä samalla luomaan tarjoajalle kilpailuetua. Ymmärrys siitä mitä esimerkiksi laitteessa tai tuotannossa tapahtuu ja mitä siellä tulee tapahtumaan, tuo lisäarvoa erilaisille teollisuustoimijoille. Myös tiedon tarjoaminen itsessään voi olla yksi palvelun muoto.

Paras palvelu vastaa tarpeeseen ja luo arvoa

Teollisuus on perinteisesti tuotantoa. Palveluita on tarjottu teollisuuden asiakkaille jo vuosikymmeniä. Huolto- ja varaosapalvelut ovat laitevalmistajilla yleensä jo tarjolla, moni on kehittänyt palveluita jo pitkälle ja yhteys asiakkaaseen on saumaton.

Palvelullistuminen vie palvelun ajatusta pidemmälle. Sen ideana on asiakkaan prosessien mahdollistaminen aiempaa paremmin. Entäpä, jos lentoturbiineja käyttävä asiakas ei tarvitsekaan turbiineja, vaan varmuuden siitä, että lentokone pysyy ilmassa halutun ajan niiden avulla? Entä jos tuotantokoneiden sijaan asiakkaalle tarkoituksenmukaisempaa olisikin ostaa konetunteja sekä niiden käyttöä ja toimintavarmuutta sekä muita arvoa luovia palveluita?

Palvelua on jo se, että asiakas saa tietoa siitä, kuinka on kannattavaa toimia. Kyse voi olla toiminnan optimoinnista tai koulutus- ja ohjauspalveluista. Paras palvelu vastaa täsmällisesti asiakkaan tarpeisiin ja luo arvoa. Suomalaisissa teollisuusyrityksissä on vahvaa substanssiosaamista sekä alan ja erilaisten ratkaisujen asiantuntemusta. Niitä on mahdollista vahvistaa entisestään ja kehittää juuri omaan osaamiseen perustuvia asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti vastaavia palveluita.

Parhaimmillaan jokainen toimija voi keskittyä siihen toimintaan, jonka osaa parhaiten ja joka sopii omaan bisnekseen. Palvelullistuminen kietoo laitteen tai osan tuottajan tiiviimmin asiakkaansa arvoketjuun. Se muuttaa teollisuuden bisneslogiikkaa, konseptointia ja ajattelumalleja.

Jotta laitteen toimittaja voisi ottaa vahvemman vastuun laitteen toiminnasta, tarvitaan tietoa muun muassa siitä kuinka laite toimii, mikä on sen kunto, kuinka sitä käytetään ja millaisessa ympäristössä. Tieto on saatavissa käyttöön teollisen internetin ratkaisuilla.

Teollinen internet itsessään koostuu tutuista asioista: sensoreista, datan välityksestä ja varastoinnista sekä analytiikasta. Termissä on paljon hypeä, ehkä turhaankin. Toisaalta hype on myös hyödyllistä. Se ravistelee meitä ja kyseenalaistaa totutut kaavat, mikä voi viedä asioita parempaan suuntaan.

Tiedon hyödyntäminen tiivistää kumppanuuksia

Teollisen internetin ratkaisujen hyöty tulee kokonaisuudesta, jossa prosessoidaan, analysoidaan ja yhdistetään dataa automaattisesti niin, että haluttu merkityksellinen informaatio saadaan esille. Tieto esimerkiksi siitä, milloin ja minkälaisia tuotannon pysähdyksiä ja reklamaatiotapauksia saattaa olla tulossa tai tieto laitteiden todellisesta kunnosta mahdollistaa paremman palvelun asiakkaalle ja paremman liiketoiminnan toimittajalle.

Tiedon kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen tuo uutta bisnestä, tehokkuutta, turvallisuutta ja kannattavuutta sekä vähentää riskejä. Teollisen internetin hyöty tulee asiakkaan tai teollisen toimijan omien todellisten tarpeiden ymmärtämisestä ja siitä, että ydintoiminnan kannalta olennaiset prosessit saadaan sujuviksi. Oikea ja reaaliaikainen tieto mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen sekä toiminnan ennakoinnin.

Asiakasymmärrys ja keskusteluyhteys asiakkaan kanssa ovat edellytyksiä teollisuuden palvelullistumiselle. Yrityksen toimintaa koskevan tiedon hyödyntäminen on aina luottamuksellista ja siitä on sovittava huolellisesti. Tietoon perustuva teollisuuden palvelullistuminen tiivistää yritysten välisiä kumppanuuksia. Se tuo yhteen prosessin eri osiin liittyvän erinomaisen osaamisen ja asiantuntemuksen aikaisempaa eheämmäksi kokonaisuudeksi.

Emil Ackerman


Emil Ackerman

toimitusjohtaja, Quva Oy

Ackerman toimii Pohjoinen Teollisuus 2016 -kongressissa IoT ja älykkäät ratkaisut -tilaisuuden puheenjohtajana 26.5. Oulussa.

www.quva.fi

 

 


POHJOINEN TEOLLISUUS BLOGIN JULKAISUT:

Tietojärjestelmän testaus on muutoksen onnistumisen avain
Aino-Maija Vaskelainen, järjestelmäkonsultti, Qentinel Oy / 21.5.2018

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla
Timo Lindborg, tekniikan tohtori, dosentti, Sotkamo Silver AB / 17.5.2018

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien
Jarmo Tauriainen, Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy / 14.5.2018

Bioliuotus sähköistää liikennettä kestävällä tavalla
Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy / 12.5.2018

A call for Incresed Finnish-Swedish Cooperation for Future Success
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018 

Pohjoismainen kaivosala tarvitsee tiiviimpää yhteistyötä
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018

Pohjoinen teollisuus on miljardien eurojen investointien arvoinen
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy / 2.5.2018

Juna ja auto pelaavat hyvin yhteen pohjoisen logistiikassa
Kimmo Kadenius, myyntipäällikkö, VR Transpoint / 26.4.2018

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima / 19.4.2018 

Työturvallisuuden johtaminen on kannattavaa
Olli Airaksinen, Project Lead, Pohjois-Suomen Turvapuisto / 4.4.2018

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille
Kari Malkamäki, suurhankevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja / 20.3. 2018

Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa
Marko Lehtosaari, kunnossapidon laatuvastaava, Liikennevirasto / 8.3.2018

Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä
Mika Saavalainen, asiantuntija, Helen Oy / 03.02.2018

Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Ramentor Oy / 20.11.2017

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana
Jaakko Hietavirta, tiimipäällikkö, Maintpartner / 09.10.2017

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?
Mika Immonen, projektipäällikkö, Efora Oy / 06.10.2017

Hukka pois data-analytiikalla
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 04.09.2017

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta
Lassi Santala, tekninen johtaja, Koskisen Oy / 09.08.2017

Ydinvoima-alan huolella varjelema salaisuus
Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima Oy / 23.5.2016

Kun logistiikka ratkaisee
Tero Kosonen, rautatielogistiikan tuotantojohtaja VR Transpoint / 13.5.2016

3D-tulostus on teollisuuden kehittämisen mahdollisuus
Jukka Tuomi, Kirjoittaja on Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry:n puheenjohtaja ja Aalto Yliopiston tutkimuspäällikkö. Hän on tehnyt töitä 3D-tulostuksen parissa neljännesvuosisadan.

Meidän on itse pidettävä huolta siitä, että sähköä riittää
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy / 25.4.2016

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä
Mikko Korteniemi, Kittilän kaivoksen johtaja, Agnico Eagle / 5.4.2016

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 24.3.2016

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enso Veitsiluoto sekä puheenjohtaja, Lapin kauppakamari / 10.3.2016