5. huhtikuuta 2016 9.20

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä

Suomessa tapahtuvan malminetsinnän pinta-ala kasvoi viime vuonna Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilaston mukaan. Tämä on viite siitä, että toimijat ovat optimistisia Suomen maaperästä tehtävien löydösten suhteen. Malminetsijöiden tekemien kairausten määrä kuitenkin laski viime vuonna.

Kaivosteollisuutta painaa tällä hetkellä metallien hintojen lasku. Potentiaalia Suomessa on, mutta uusien kaivosten perustamisia ei ole nähty vähään aikaan. Uudet kaivoshankkeet etenevät nyt malminetsinnän vaiheesta eteenpäin hitaasti. Suomea pidetään houkuttelevana kaivosteollisuuden investointipaikkana.

Malminetsinnän kasvaminen on positiivinen signaali suomalaiselle kaivosteollisuudelle. Metallien hinnat ovat syklisiä, ja jossain vaiheessa ne lähtevät taas nousuun.

Malmia etsii Suomesta moni, tilaston mukaan kaikkiaan 42 yhtiötä viime vuoden aikana. Aktiivisia investointeja kaivostoimintaan on tehnyt niistä noin neljännes.

Esiintymästä kannattavaksi kaivokseksi Agnico Eagle

Agnico Eaglen Kittilän kaivoksella tuotamme kultaa. Kullan hinta on ollut hieman mollivoittoinen, mutta lasku ei ole ollut yhtä jyrkkä kuin monen muun metallin kohdalla. Kullasta maksetaan nyt noin 1230 dollaria unssilta.

Muiden kaivostoimijoiden tavoin myös Agnico Eagle etsii paraikaa uusia malmiesiintymiä. Olemme optimistisia esiintymien suhteen. Nykyinen pitkäikäiseksi arvioitu Suurikuusikon kaivos toimii vielä ainakin pari vuosikymmentä.

Jotta kaivos kannattaa, hyvä esiintymä on olennainen lähtökohta. Kaivoksen kannattavuuteen vaikuttavat sen lisäksi lukuisat muut asiat. Malmin nostaminen ja prosessoiminen metalliksi on kyettävä tekemään kilpailukykyisesti. Nämä operatiiviset toiminnat tarkoittavat esimerkiksi suunnittelua, teknologiaa, prosesseja, henkilöstöä ja logistiikkaa.

Kaivoksen perustaminen on hyvin pääomasidonnaista, ja osin siksi suomalaisessa kaivosteollisuudessa näkyy nyt useita kansainvälisiä toimijoita, jotka kykenevät investoimaan voimakkaasti.

Vastuullisuus on osa kaivostoimintaa

Kaivosinvestoinnissa suomalainen byrokratia on raskas. Esimerkiksi ympäristöluvan saaminen, niin tärkeä osa toimintaa kuin se onkin, vie pahimmillaan vuosia. Toivomme nopeampaa käsittelyaikataulua.

Kaivostoiminta on teollista toimintaa, aivan kuten muukin teollisuus. Sillä on vaikutuksensa ympäristöön. Toimimme saamiemme lupien ja ehtojen mukaisesti ja pidämme huolen, että olemme lupaustemme arvoisia.

Kaivostoimijan ja paikallisten asukkaiden väliset keskustelut ovat osa Agnico Eaglen toimintaa. Kerromme toiminnastamme eri tilaisuuksissa. Esimerkiksi viime syksynä kyläiltojen keskusteluissa oli mukana riippumattomia asiantuntijatahoja. Suuri osa paikallisista ihmisistä onneksi luottaa meihin. Vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteista huolehtiminen kuuluvat vahvan ja kokeneen kaivostoimijan toimintaperiaatteisiin.

Kaivos tuo paikkakunnalle paljon verotuloja ja töitä. Esimerkiksi Kittilän kaivoksella on töissä noin 430 henkilöä ja 330 urakoitsijaa joka päivä. Suuri osa käyttämistämme laitteista hankitaan suomalaisilta yrityksiltä.

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden toimijoita alueellisesti. Agnico Eagle on mukana. Kerromme messuilla toiminnastamme ja viestimme siitä, millainen toimija olemme pohjoisilla alueilla. Odotan tapahtumalta mielenkiintoisia esityksiä ja keskusteluja.

Mikko Korteniemi 

Mikko Korteniemi
Kittilän kaivoksen johtaja,
Agnico Eagle

AGNICO_EAGLE


POHJOINEN TEOLLISUUS BLOGIN JULKAISUT:

Tietojärjestelmän testaus on muutoksen onnistumisen avain
Aino-Maija Vaskelainen, järjestelmäkonsultti, Qentinel Oy / 21.5.2018

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla
Timo Lindborg, tekniikan tohtori, dosentti, Sotkamo Silver AB / 17.5.2018

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien
Jarmo Tauriainen, Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy / 14.5.2018

Bioliuotus sähköistää liikennettä kestävällä tavalla
Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy / 12.5.2018

A call for Incresed Finnish-Swedish Cooperation for Future Success
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018 

Pohjoismainen kaivosala tarvitsee tiiviimpää yhteistyötä
Elina Rantanen, Senior Project Manager, Business Sweden / 7.5.2018

Pohjoinen teollisuus on miljardien eurojen investointien arvoinen
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy / 2.5.2018

Juna ja auto pelaavat hyvin yhteen pohjoisen logistiikassa
Kimmo Kadenius, myyntipäällikkö, VR Transpoint / 26.4.2018

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima / 19.4.2018 

Työturvallisuuden johtaminen on kannattavaa
Olli Airaksinen, Project Lead, Pohjois-Suomen Turvapuisto / 4.4.2018

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille
Kari Malkamäki, suurhankevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja / 20.3. 2018

Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa
Marko Lehtosaari, kunnossapidon laatuvastaava, Liikennevirasto / 8.3.2018

Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä
Mika Saavalainen, asiantuntija, Helen Oy / 03.02.2018

Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Ramentor Oy / 20.11.2017

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana
Jaakko Hietavirta, tiimipäällikkö, Maintpartner / 09.10.2017

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?
Mika Immonen, projektipäällikkö, Efora Oy / 06.10.2017

Hukka pois data-analytiikalla
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 04.09.2017

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta
Lassi Santala, tekninen johtaja, Koskisen Oy / 09.08.2017

Ydinvoima-alan huolella varjelema salaisuus
Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima Oy / 23.5.2016

Kun logistiikka ratkaisee
Tero Kosonen, rautatielogistiikan tuotantojohtaja VR Transpoint / 13.5.2016

3D-tulostus on teollisuuden kehittämisen mahdollisuus
Jukka Tuomi, Kirjoittaja on Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry:n puheenjohtaja ja Aalto Yliopiston tutkimuspäällikkö. Hän on tehnyt töitä 3D-tulostuksen parissa neljännesvuosisadan.

Meidän on itse pidettävä huolta siitä, että sähköä riittää
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy / 25.4.2016

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä
Mikko Korteniemi, Kittilän kaivoksen johtaja, Agnico Eagle / 5.4.2016

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 24.3.2016

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enso Veitsiluoto sekä puheenjohtaja, Lapin kauppakamari / 10.3.2016